Westpay Driftsinformation

Informationen uppdaterades 2024-07-15 kl. 10.07

Planerat underhåll 2024-07-16

Vi kommer att utföra planerat underhåll tisdag 2024-07-16 kl 08:00 till 08:40. Underhållet beror på ett byte av elmätare. Under den här tiden kommer en del funktioner i Access inte att vara tillgängliga.

Påverkade delar i Access är:

  • Application Updater
  • Access function terminal update
  • Access API function terminal update

Underhåller påverkar inte några transaktionsflöden eller andra funktioner i accessportalen.

Status: Transaktioner Elavon 24-25/6-2024

Denna information avser Elavontransaktioner från den 24 och 25:e Juni. 

2024-07-12 OBS: Alla transaktioner är sedan igår processade av Elavon. Nu beror det på kortutgivarna när transaktionerna når slutkundens konto.

Förtydligande kring förloppet 

  1. Vissa transaktioner från den 24/6 har förutom ordinarie End Of Day körning natten till 25/6 även gått den 26/6 och den 27/6. Dvs tre gånger
  2. Vissa transaktioner från den 25/6 har förutom ordinarie End Of Day körning natten till 26/6 även gått den 27/6. Dvs två gånger.

Status och åtgärder

Westpay arbetar och har sedan händelsen arbetat med att säkerställa att alla transaktioner fångas upp för att återbetalas.

2024-06-27 Flertalet drabbade transaktioner är uppfångade och skickade till Elavon för hantering. 

2024-06-27 Orsaken till felet är uppfångad och åtgärdad 

2024-07-02 Skickade transaktioner är korrigerade av Elavon. Beroende på kortutgivare kan det ta olika lång tid innan pengarna når kortinnehavaren.

2024-07-05 Westpay arbetar för att säkerställa att vi fångat upp alla transaktioner och skickar ytterligare transaktioner till Elavon för korrigering.
 
2024-07-05 Elavon startar hantering av filen 

2024-07-08 Elavon processar resterande transaktioner efter 17.00 i dag.

2024-07-09 Elavon har meddelat att de kommer vara klara med alla transaktioner under morgondagen. Sedan beror det på kortutgivaren när pengarna når de drabbades konto.

2024-07-10 Elavon meddelar att alla transaktioner kommer vara processade innan 15:00 i dag.

2024-07-10 Merparten av alla transaktioner är nu processade. Alla transaktioner kommer vara processade innan dagen är slut. 

2024-07-11 Alla transaktioner förutom Amex och Diners blev processade av Elavon igår. Detta betyder att slutkonsumenten kommer se sina pengar inom tre bankdagar.

2024-07-11 Amex och Diners processas nu kl. 11.15 av Elavon

2024-07-12 OBS: Alla transaktioner är sedan igår processade av Elavon. Nu beror det på kortutgivarna när transaktionerna når slutkundens konto.

Ny status kommer så snart vi har något att förmedla. Vi fortsätter arbetet med att säkerställa att vi hittat alla transaktioner och att de sedan blir överlämnade till Elavon för hantering.

 

OBS: Det finns inte risk för ytterligare dragningar. Westpay arbetar med stöd från Elavon för att säkerställa att alla transaktioner skall bli korrigerade så snart som möjligt.