Selskapets ledelse

CEO

Sten Karlsson

CSO

Jeanette Svedjeholm

CFO

Pernilla Ullsten

CTO

Tomas Nilsson

COO

Pontus Bohlin

Kontakt oss